Tài liệu xe máy

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ECM CÁC XE HONDA 125

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ECM CÁC XE HONDA 125

(Lead 125, SH Mode, Airblade 125, Click 125, Vision 2015)

Các anh em sửa xe nhà ta làm gì với bệnh hụp ga đầu các xe Lead 125, SH Mode, Airblade 125, Click 125, Vision 2015.

- Với các lỗi về xăng lửa thì các anh khắc phục trong vòng 1 nốt nhạc.

- Với các lỗi hệ thống thì giải pháp nằm ở việc đổ lại chương trình cho ECM bằng máy đọc lỗi xe máy MST100P.

Cách làm chi tiết như sau:

BƯỚC 1: 01. Chẩn đoán xe

BƯỚC 2: 01. HONDA

BƯỚC 3: 09. Cài đặt và nâng cấp ECM

BƯỚC 4: 01. Cài đặt lại ECM

BƯỚC 5: Ấn ENTER chọn CÓ

BƯỚC 6: Tắt khóa xe, 3 giây sau mở khóa xe. Thực hiện NHANH trong vòng 10 giây trần thạch caokể từ khi xuất hiện thông báo sau

BƯỚC 7: vào lại mục 09. Nâng cấp ECM

BƯỚC 8: Ấn ENTER để tiếp tục

BƯỚC 9: Ấn ENTER để tiếp tục

BƯỚC 10: Ấn ENTER để tiếp tục

BƯỚC 11: Ấn ENTER để bắt đầu nâng cấp. Đợi MST100P nâng cấp ECM (khoảng 3 phút)

BƯỚC 12: Tắt khóa xe, 3 giây sau mở khóa xe. Thực hiện NHANH trong vòng 10 giây kể từ khi xuất hiện thông báo sau

BƯỚC 13: Chọn loại xe và vào mục 01.Hệ thống thông tin để kiểm tra phiên bản phần mềm mới vùa được cập nhật

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Zalo